Hotarari 2023

HCL nr.78

 privind aprobare executie bugetara la 30 septembrie 2023


Vizualizeaza   

HCL nr.77

privind aprobarea metodoligiei de intruire si colectare a taxei de salubrizare utilizatori noncasnici_


Vizualizeaza   

HCL nr.76

privind validare dispozitie primar 209 rectificare buget Trim IV 2023_


Vizualizeaza   

HCL nr.75

privind aprobarea reorganizare structura organizatorica a aparatului de specialitate a primarului_.


Vizualizeaza   

HCL nr.74

 privind incheiere act aditional contract de asociere nr.252


Vizualizeaza   

HCL nr.73

privind aprobare cotizatie UAT Salcioara pentru ADI anul 2024_


Vizualizeaza   

HCL nr.72

privind aprobare PUZ construire parc fotovoltaic_


Vizualizeaza   

HCL nr.71

privind rectificare Buget TRim IV 2023


Vizualizeaza   

HCL nr.70

privind contract sponsorizarea Primaria Comunei Salcioara si S.C. HOLCIM ROMANIA


Vizualizeaza   

HCL nr.69

privind aprobare studiu de fezabilitate documentatie avizare lucrari de interventie


Vizualizeaza   

HCL nr.68

privind validare dispozitie primar nr.178 rectificare buget_


Vizualizeaza   

HCL nr.67

privind incheiere act aditional la contractul de asociere nr.378 actualizare Puz


Vizualizeaza   

HCL 66

privind aprobare implementare proiect panouri fotovoltaice


Vizualizeaza   

HCL 65

privind aprobare studiu fezabilitate proiect panouri fotovoltaice


Vizualizeaza   

HCL 64

privind rectificare buget Trim IV 2024


Vizualizeaza   

HCL 63

privind revocare HCL nr 55


Vizualizeaza   

HCL 62

 privind indexare impozite pe mijloace de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12t 2024


Vizualizeaza   

HCL 61

privind alidare dispozitie primar nr. 126 privind rectificare buget Trim III 2023


Vizualizeaza   

HCL 60

privind desemnarea reprezentanti CL Salcioara Consiliu de Administratie Scoala Gimnaziala Ghinesti 2023 2024


Vizualizeaza   

HCL 59

privind aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici_


Vizualizeaza   

HCL 58

privind PUZ H 2022


Vizualizeaza   

HCL 57

privind legerea presedintelui de sedinta


Vizualizeaza   

HCL nr.56_04.09.2023

privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Comuna dl. Parvu Valentin -Primar


Vizualizeaza   

HCL nr. 55_30.08.2023

privind instituirea unui drept de servitute legală de trecere în favoarea S.C. STONES BUSINESS DEVELOPMENT SRL_


Vizualizeaza   

HCL nr. 54_30.08.2023

privind aprobarea modificarii art. nr. 2 din HCL Sălcioara nr. 61 _ 25.11.2021 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne


Vizualizeaza   

HCL nr. 53_30.08.2023

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.10 din 31.01.2023


Vizualizeaza   

HCL nr. 52_30.08.2023

privind aprobarea modificării Hotărârii Nr. 53_17.11.2020 a Consiliului local al comunei Salcioara


Vizualizeaza   

HCL nr.51_30.08.2023

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor_acordurilor-cadru


Vizualizeaza   

HCL executie martie 2023


Vizualizeaza   

HOTARARE ACORD DE DRUM


Vizualizeaza