Hotarari 2021

privind renuntarea la calitatea de membru aociat in LA VITAS TITU 

Vizualizeaza   

privind organizarea retelei scolare 2022-2023

Vizualizeaza   

privind reactualizarea statutlui comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind modificare unor puncte din HCL 40/2021 privind identificare strazilor de pe raza Sacioara

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei 163/20.12.2021 si 169/21.12.2021 - rectificarea bugetara trim IV 2021

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei 160/08.12.2021 - rectificarea bugetara trim IV 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea procedurii de servicii achizitii de creditare

Vizualizeaza   

privind aprobarea contractarii unei finantari de 2.000.000 lei pentru finantarea unor investitii de interes local

Vizualizeaza   

privind modificarea si completarea HCL 24 - 22.04.2021

Vizualizeaza   

privind aprobare PUZ pentru o suparafata de 248,7694 din Ghinesti

Vizualizeaza   

privind aprobarea PUZ pentru suprfata 23.067 din Salcioara

Vizualizeaza   

privind validare Dispozitiei 131 - 15.11.2021 si 139 - 17.11.2021 - rectificare buget local trim IV

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim IV

Vizualizeaza   

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul Retele canalizare, Statii pompare in Salciaoara

Vizualizeaza   

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul Retele canalizare, Statii pompare in Salciaoara

Vizualizeaza   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Retele canalizare, statii de pompare si epurare in Salcioara

Vizualizeaza   

privind desemnarea reprezentantului CL in comisia de evaluare a probei de interviu pentru functia Director Scoala Gimnaziala Ghinesti

Vizualizeaza   

privind modificarea HCL 53 - 17.11.2020

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetului trim IV 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construire Scoala I-VIII in Salcioara

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetului trim IV 2021

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind inregistrarea comunei salcioara in sistemul de plata online a obligatiilor de plata catre buget

Vizualizeaza   

privind desemnarea reprezentantilor CL Salcioara in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Ghinesti pentru 2021-2022

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitie 109/28.09.2021 privind rectificarea bugetara trim III 2021

Vizualizeaza   

privind validarea Dispozitiei 107/24.09.2021 privind rectificarea bugetara la trim III 2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire Scoala I-VIII in Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 30 martie 2021

Vizualizeaza