Hotarari 2022

 privind acordare mandat

Vizualizeaza   

privind  modificarea taxe

Vizualizeaza   

 privind indexare mijloace transport

Vizualizeaza   

 privind acordarea burse

Vizualizeaza   

privind aprobarea planului de paza salcioara

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim IV 2022

Vizualizeaza   

privind Regulamentul de vanzare directa a unor terenuri

Vizualizeaza   

privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatie Fotbal Club Sportiv Ghinesti

Vizualizeaza   

privind aprobarea Regulamentului de functionare al aparatului de specialitate al Primarului

Vizualizeaza   

privind aprobarea amplasrii unui punct de lansare rachete antigrindina

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren din Ghinesti

Vizualizeaza   

privind desemnarea unor consilieri in cadrul Consiliului de adminstratie al Scolii Gimnaziale Ghinesti

Vizualizeaza   

privind participarea la Programul dezvoltarii infrastructurii necesare vehiculelor electrice

Vizualizeaza   

implementare proiect (8)

Vizualizeaza   

 privind rectificare bugetara TRIM IV 2022_30.09.2022

Vizualizeaza   

 privind validare DP 124 rect bub Trim III 2022_30.09.2022

Vizualizeaza   

privind modificarea HCL 19-27.04.2022

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare 30 iunie 2022

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim III 2022

Vizualizeaza   

privind actualizarea si aprobarea docunmentelor aferente proiectului Modernizare strazi secundare in Salciaoa

Vizualizeaza   

privind modificarea si completarea HCL 51 din09.10.2020

Vizualizeaza   

privind rectificarea buget trim III 2022

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren - pasune extravilan apartinand domneiului privat al Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobare PUZ si Regulment local aferent - pentru terenul de 25000 mp - NC 76172 din Salcioara, avand ca obiect Construire de Centru de Evenimente

Vizualizeaza   

privind Dispozitia 67/06.02.2022 - rectificarea bugetara trim II 2022

Vizualizeaza   

privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului Modernizare DC 59 Ghinesti

Vizualizeaza   

privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei AFC Fotbal Club Viitorul Salcioara in 2022

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al comuneu Salcioara

Vizualizeaza