Hotarari 2022

pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru Proiectul - Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Salcioara, jud Dambovita

Vizualizeaza   

privind stabilirea inchiierii unor bunuri din proprietatea publica si privata a comunei Salcioara

Vizualizeaza   

privind aprobarea cererii de finantare si a devizului pentru obiectivul  Infiintare statie distributie gaze naturale in Salcioara

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza   

privind aprobarea programuluide activitati bibliotecii Mihai Bucur pe 2022

Vizualizeaza   

privind darea in folosinta catre Apele Romane a 5 imobile apartinand domeniului UAT

Vizualizeaza   

privind dispozitia 45/28.03.2022 si 49/29.03.2022

Vizualizeaza   

privind rectificarea bugetara trim I 2022

Vizualizeaza   

privind numarul si cuantumul burselor scolare pentru 2021-2022

Vizualizeaza   

privind dezmembrarea unui teren

Vizualizeaza   

privind participarea la Programul cresterii eficinetei energetice si de iluminat

Vizualizeaza   

privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2021

Vizualizeaza   

privind aprobarea bugetului pe 2022

Vizualizeaza   

privind inchiriere pajisti

Vizualizeaza   

privind contract asistenta juridica

Vizualizeaza   

privind cotizatie ADI

Vizualizeaza   

privind deficitul bugetar

Vizualizeaza   

privind  plan de actiune

Vizualizeaza   

privind stabilire cuantum taxa habitat

Vizualizeaza   

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza